В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

4-пунктови биг бегс- особености и видове

Спазвайки всички общи изисквания за конфекциониране на биг бегс, вкл. ISO21898 и Методиката за производство, неразделна част от интегрираната СУК на Флексикон БГ, както и всички разпоредби на национално и Европейско ниво, ние осигуряваме постоянство в качеството на произвежданите изделия.

big bag with 4 lifting lugs

Нашият екип по продажбите с готовност ще Ви консултира професионално за типа 4-пунктов биг бег, който Ви е нужен. Ние сме в състояние да проектираме индивидуално за Вас опаковката, която Ви е необходима, да Ви помогнем със съвет и информация за безпроблемна и безопасна работа с нашите биг бегове.

На пръв поглед гъвкавите контейнери изглеждат семпла опаковка, но предвид сериозните изисквания за здравина и безопасност пред тях е важно да се направи верният избор не само по отношение на вида 4-пунктов биг бег, но и технологията за изработка. Ако изборът Ви е правилен, работата с биг бегс ще Ви спести средства, време и излишни усилия.

4-пунктовите биг бегс могат да бъдат изработени от плоска тъкан или от ръкавна тъкан.

При използването на ръкавната тъкан биг бегът се състои основно от 2 части - ръкав, от който се оформя тялото и дъно. Ушите /коланите могат да бъдат прикачени по 2 начина:

-   вертикално, във всеки от 4-те ъгли, с т. нар. оверлог шев; по този начин се пришиват и коланите, когато биг беговете са изработени от плоска тъкан;

- биг бегс с колани, пришити по тялото върху подсилени участъци на тъканта, т.нар. крос корнър биг бегс /cross corner/. Използват се много често в строителството, включително за строителни отпадъци;

крос корнър биг бегс

При конфекционирането на биг бегс от плоска тъкан същите могат да бъдат изработени от:

       -     5 парчета- 4 за тяло и 1 за дъно или

       -     3 парчета- т.нар. У-образни биг бегс, като от У-образното парче се оформят 2 сре-щуположни стени и дъното; този биг бег се отличава с повишена здравина и товароносимост, тъй като на дъното има само 2 шева;

Биг беговете могат да бъдат за еднократна или за многократна употреба, като е важно, че не наличието на изходящ щуцер прави един контейнер годен за неколкократно ползване, а материалите, от които е изработен, респективно фактора на сигурност /safety factor/.

При биг бегс за еднократна употреба факторът на сигурност е 5:1, докато при тези за многократна употреба е 6:1 и изискванията за здравина са по-високи. Ако са Ви необходими биг бегс с по-дълъг жизнен цикъл, информирайте нашите консултанти, за да съобразим това при изработването на техническата спесификация и контролната мостра.

big bag with 4 lifting lugs in warehause

Видове 4-пунктови биг бегс - същите като тези на Биг бегс

1.Според тъканта, от която са изработени:

1.1 Биг бегове от неламинирана, дишаща тъкан - стандартна плетена полипропиленова тъкан, най-масово използваната, като при необходимост от допълнително предпазване на продукта от проникване на влага и/или запазване на същата, както и предпазване от замърсяване, биг бегс се окомплектоват с вътрешни полиетиленови торби;

1.2 Биг бегове от ламинирана, промазана тъкан- ламинацията ограничава проникването на замърсяване и влага отвън навътре и обратно, като при някои продукти се налага конфекционирането на контейнерите да се прави с уплътнителни /противопрахови по всички шевове - например при хранителни, фармацевтични продукти или такива със силно разпрашване при пълнене;

2.Според товароносимостта си контейнерите.

- биг беговете могат да бъдат за 500кг, 1000 кг, 1250 кг, 1500 кг, 2000 кг, като допустимият толеранс за претоварване е в рамките на максимум 10%;

3.Според конструкцията отгоре, биг беговете могат да бъдат:

3.1 Отворени /открити - използват се при по-ниска височина на пълнене - не повече от 140 см и за продукти, които от една страна не са скъпи, а от друга имат висока плътност, осигуряваща стабилност на пълния биг бег и ограничават опасността от разсипване; подходящи продукти- камъни, каменни плочи и павета, метални отпадъци и стружки и други;

3.2 Биг бег с престилка с връзка за завързване след напълван е- добро решение както за ръчно пълнене, така и при използване на пълначна инсталация, като престилката дава възможност за контрол на продукта по време на самото пълнене;

3.3 Биг бег с входящ щуцер с връзка за завързване след напълване - приспособление, подобно на фуния със стандартен диаметър 35 см и височина 50 см, като размерите могат да бъдат и индивидуално изработени според параметрите на пълначната инсталация;

3.4 С капак отгоре - пришит в единия от 4-те горни ръба на биг бега и с връзки на срещуположната страна на капака, които след напълване се завързват с връзки, прикрепени на съответния горен ръб на биг бега. Добро и евтино решение за затваряне на биг бега след напълване за продукти с по-едра гранулометрия, като например морска сол, пръст, стърготини, талаш и други;

При разговорите с нашия отдел продажби ще Ви бъде предложена оптималната система за организация на биг бега отгоре, включително изработка на конусовиден входящ щуцер, както и комбинация от горепосочените решения, ако това се налага за Вашия продукт и условия на работа.

4. Според начина на изпразване и конструкцията на дъното:

4.1 Биг бегс с плоско / затворено дъно;

4.2 Биг бегс с изходящ щуцер - фуния с връзка, пристегната в“лебедова шия“, даваща възможност за лесно и безопасно разтоварване на продукта, както и за частично изпразване на биг бега. При необходимост, можем да изработим и конусообразен щуцер;

Изходящият щуцер може да бъде допълнително предпазен с помощта на капак, пришит едностранно на дъното и с връзки за завързване със срещуположната страна на дъното.

4.3 Биг бег с цяло отварящо се дъно - за лесно и бързо изпразване на продукта;

Важно: биг беговете с изходящ щуцер не са по подразбиране биг бегове за многократна употреба. Освен щуцер за изпразване, за да ползвате безопасно един биг бег няколко пъти е важно той да бъде изработен от материали, гарантиращи фактор на сигурност 6:1, т.е. с по-голяма дебелина, респективно здравина.

Разполагаме с възможности за печат върху биг беговете.

Предоставяме кратки срокове за изпълнение на поръчки и всичките ни усилия са насочени към оптимално удовлетворяване на Клиентите и оправдаване на неговите очаквания.

Складиране на 4 пунктови биг бегс на няколко нива